Tư vấn miễn phí 247: 0914.504.224 - 0914.054.334
×
MENU

Theo dõi hồ sơ định cư Mỹ

Theo dõi hồ sơ định cư Mỹ là trường hợp khi hồ sơ định cư Mỹ của bạn đã được mở tại Sở di trú Mỹ. Hầu hết các diện định cư Mỹ đều cần quá trình theo dõi. Nhờ đó hạn chế trường hợp thất lạc hồ sơ hoặc chậm trễ hồ sơ

Giai đoạn cần được lưu ý nhất là ở Trung tâm Visa (NVC) vì lúc này hồ sơ cần được đóng phí bảo trợ tài chính, chuẩn bị bộ hồ sơ hoàn tất… mới có lịch phỏng vấn.

Để cần cho việc Theo dõi hồ sơ định cư Mỹ của mình. Bạn cần cung cấp:

  • Tên, ngày sinh người bảo lãnh
  • Tên, ngày sinh người được bảo lãnh
  • Số hồ sơ (case number)
  • Ngày ưu tiên (nếu có)

HOTLINE 1: 0914.504.224 (Cellphone, Zalo, Viber)

HOTLINE 2: 0914.054.334 (Cellphone, Zalo, Viber)