Tư vấn miễn phí 247: 0914.504.224 - 0914.054.334
×
MENU

Thẻ xanh ở quá hạn Mỹ (SB1)

Thẻ xanh ở quá hạn Mỹ (SB1) là diện thường trú nhân của Mỹ ở ngoài Mỹ quá 1 năm. Diện này để quay trở lại Mỹ hợp pháp cần phải chứng minh việc mình ở Việt Nam (hoặc nước khác) là bất khả kháng. 

Để được phỏng vấn và xin lại tình trạng thẻ xanh (visa tạm thời) bạn cần làm theo đúng thủ tục mà chúng tôi hướng dẫn.

Thẻ xanh ở quá hạn Mỹ (SB1) sẽ bị từ chối nếu lý do bạn ở lại Việt Nam đơn giản như: khám chữa bệnh nhẹ, hoặc giải quyết việc riêng của gia đình…

Thẻ xanh ở quá hạn Mỹ (SB1) nếu bị từ chối, bạn cần mở hồ sơ bảo lãnh lại từ đầu như trước đây.

HOTLINE 1: 0914.504.224 (Cellphone, Zalo, Viber)

HOTLINE 2: 0914.054.334 (Cellphone, Zalo, Viber)