Tư vấn miễn phí 247: 0914.504.224 - 0914.054.334
×
MENU

Hướng dẫn cách đóng phí thẻ xanh Mỹ (Phí nhập cư)

Ngày đăng: 11 - 05 - 2018 Chuyên mục: Tin tức Số lượt xem: 8802

Nếu quý vị nhập cư (đóng phí thẻ xanh) vào Mỹ và sẽ nhập cảnh theo diện thường trú hợp pháp, quý vị phải trả $220 Lệ Phí Nhập Cư USCIS. Quý vị sẽ cần sử dụng Hệ Thống Nhập Cư Điện Tử của USCIS để trả lệ phí này. Quý vị nên trả lệ phí này sau khi nhận được tập hồ sơ visa nhập cư từ Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Mỹ ở nước ngoài (bao gồm cả Canada và Mexico) và trước khi quý vị đến Mỹ.

Trả lệ phí trước khi đến Mỹ sẽ giúp quý vị được nhận Thẻ Thường Trú (thường gọi là Thẻ Xanh) ngay.

đóng phí thẻ xanh

 

Lệ Phí Nhập Cư USCIS là gì? Và đóng phí thẻ xanh bao nhiêu? 

Lệ Phí Nhập Cư USCIS là $220. USCIS sử dụng khoản lệ phí này để giải quyết hồ sơ xin visa nhập cư của quý vị sau khi quý vị đến Mỹ. Khoản lệ phí này cũng để bù đắp các khoản chi phí của USCIS liên quan đến việc cấp thẻ Xanh của quý vị.

Vui Lòng Lưu Ý: Quý vị phải trả các khoản lệ phí riêng cho Bộ Ngoại Giao (DOS) và USCIS. Quý vị phải trả lệ phí nộp đơn xin visa nhập cư của quý vị cho DOS và Lệ Phí Nhập Cư USCIS của quý vị ($220 ) cho USCIS.

Làm thế nào để đóng phí thẻ xanh USCIS?

1. Tới buổi hẹn của quý vị tại Lãnh Sự Quán Mỹ

 • Nhận tờ thông tin giải thích cách thức trả Lệ Phí Nhập Cư USCIS. Vui lòng lưu lại tờ giấy này cùng với hồ sơ của quý vị vì trong đó có thông tin di trú của cá nhân quý vị.
 • Ở trên cùng của tờ thông tin sẽ có:

° Mã Số Đăng Ký Ngoại Kiều của quý vị (chữ cái “A” sau đó là 8 hoặc 9 chữ số. Ví dụ: “A0123456789”); và

° Mã số IDHồ Sơ DOS (3 chữ cái, sau đó là 9 hoặc 10 chữ số. Ví dụ: “HCM1234567890”)

Vui lòng lưu ý: Đối với những người nhập cư thuộc diện Diversity Visa (DV), Mã số ID Hồ Sơ DOS sẽ có 4 chữ số, sau đó là 2 chữ cái và tiếp theo là 5 chữ số. Ví dụ: “1234XY12345.”

 • Nhận bộ hồ sơ visa nhập cư được niêm phong kín của quý vị. ( Vui lòng đừng xé bì niêm phong hồ sơ của quý vị )

2. Trả Lệ Phí Nhập Cư USCIS ( cách đóng phí thẻ xanh như thế nào ) 

 • Tới web site www.uscis.gov/file-online để xem các nguồn trợ giúp về nộp đơn của USCIS trên mạng trực tuyến.
 • Chọn “Log in.”
 • Tiếp theo, chọn “USCIS Immigrant Fee.”
 • Nhập vào Mã Số Đăng Ký Ngoại Kiều và Mã số ID Hồ Sơ DOS của quý vị, ghi ở phía trên tờ thông tin về Lệ Phí Nhập Cư USCIS. Nếu quý vị trả lệ phí cho các thành viên gia đình khác, quý vị có thể thêm Mã số Đăng Ký Ngoại Kiều và Mã số ID Hồ Sơ DOS của họ.
 • Cung cấp thẻ tín dụng hợp lệ (Visa, Master Card, American Express, hoặc Discover Card), thẻ ghi nợ, hoặc thông tin tài khoản chi phiếu ngân hàng ở Mỹ (số tài khoản và mã số chi nhánh ngân hàng).

Nếu không thể tự trả Lệ Phí Nhập Cư USCIS, quý vị có thể nhờ người khác trả giùm cho quý vị.

Ví dụ: người nhà, bạn bè, hãng sở, luật sư hoặc đại diện có uy tín. Hoàn toàn có thể đóng phí thẻ xanh tại Việt nam

 Chuyện gì xảy ra sau khi quý vị đến Mỹ?

Mang bộ hồ sơ visa nhập cư của quý vị đến Cửa Khẩu Nhập Cảnh của Mỹ

Quý vị được Cục Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP) cho phép nhập cảnh vào Mỹ theo diện thường trú nhân hợp pháp.

Nhận Thẻ Xanh của quý vị (Form I-551)

Sau khi quý vị nhập cảnh vào Mỹ, USCIS sẽ kiểm tra xác minh là quý vị đã trả Lệ Phí Nhập Cư USCIS và sẽ gửi Thẻ Xanh của quý vị qua đường bưu điện tới địa chỉ ở Mỹ mà quý vị đã cung cấp cho DOS vào thời điểm phỏng vấn xin visa nhập cư hoặc cho CBP khi quý vị nhập cảnh vào Mỹ.

 • Nếu hồ sơ của USCIS cho biết quý vị chưa trả Lệ Phí Nhập Cư USCIS, USCIS sẽ gửi cho quý vị thông báo cùng với hướng dẫn về cách trả khoản lệ phí này.
 • Nếu quý vị đã trả lệ phí này trước khi tới Mỹ, nhưng không nhận được Thẻ Xanh trong vòng 120 ngày sau khi nhập cảnh vào Mỹ, vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu đơn yêu cầu trợ giúp trên mạng trực tuyến tại https://egov.uscis.gov/cris/contactus.
 • Quý vị cũng có thể thu xếp một buổi hẹn với văn phòng tại địa phương qua InfoPass nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần trợ giúp thêm về trường hợp của quý vị. Để lấy hẹn qua InfoPass, tới website https://infopass.uscis.gov.

Tôi nên làm gì nếu chuyển tới địa chỉ khác ở Mỹ sau khi tới Mỹ?

 • USCIS sẽ chỉ gửi Thẻ Xanh của quý vị qua đường bưu điện tới địa chỉ nhận thư ở Mỹ mà quý vị cung cấp cho Bộ Ngoại Giao vào thời điểm phỏng vấn xin visa nhập cư hoặc cho viên chức CBP khi quý vị nhập cảnh vào Mỹ. Nếu quý vị dự định sống tại một địa chỉ khác ở Mỹ ngay sau khi vào Mỹ, vui lòng cung cấp địa chỉ đó cho viên chức CBP để bảo đảm là thẻ của quý vị được gửi đến nơi ở mới.
 • Nếu quý vị chuyển nhà sau khi tới Mỹ, vui lòng cập nhật địa chỉ của quý vị với USCIS bằng cách tới web site www.uscis.gov/ addresschange hoặc gọi Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Quốc Gia tại số (800) 375-5283. Đồng thời, chúng tôi khuyên quý vị nên cập nhật địa chỉ của quý vị với Bưu Điện Hoa Kỳ bằng cách tới bưu điện Hoa Kỳ tại địa phương hoặc trên mạng trực tuyến tại www.usps.com/umove.

Các mẹo nhỏ về đóng phí thẻ xanh USCIS

 1. Bất kỳ ai cũng có thể đóng phí thẻ xanh USCIS cho quý vị.

Trong đó bao gồm luật sư, đại diện hợp pháp, người nhà, bạn bè, và nhân viên

2. A-Number.:

Nếu Số Đăng Ký Ngoại Kiều (A-Number) của quý vị có ít hơn 9 chữ số, ghi thêm số không sau chữ “A” và trước chữ số đầu tiên để tạo thành một số có 9 chữ số. Ví dụ: “A12345678” bây giờ sẽ là “A012345678”.

3. Di Chuyển trên Máy Tính Trong Khi Trả Lệ Phí.

Đừng sử dụng phím “Back” trên máy tính khi trả Lệ Phí Nhập Cư USCIS. Vì làm như vậy có thể gây sai sót. Thay vào đó, dùng các phím di chuyển trong hệ thống để đi tiếp hoặc quay lại.

4. Gửi Trả Lệ Phí.

Chỉ bấm nút “Submit Payment” một lần cho mỗi khoản Lệ Phí Nhập Cư USCIS.

Nếu bấm nút đó hơn một lần, quý vị có thể phải trả lệ phí nhiều lần.

5. Chỉ Được Phép Trả Lệ Phí Trên Mạng Trực Tuyến.

Quý vị phải trả Lệ Phí Nhập Cư USCIS trên mạng trực tuyến. USCIS sẽ không nhận tiền trả qua thư bưu điện.

6. In Ra một Bản Sao để Lưu.

Quý vị nên in ra một bản sao của giao dịch lệ phí và biên lai trả tiền để lưu.

Nếu tôi không thể trả Lệ Phí Nhập Cư USCIS trước khi đến Mỹ thì sao?

Nếu quý vị không thể trả Lệ Phí Nhập Cư USCIS trước khi đến Mỹ, quý vị phải trả lệ phí này sau khi nhập cảnh vào Mỹ.

Nếu hồ sơ của USCIS cho biết quý vị chưa trả Lệ Phí Nhập Cư USCIS, USCIS sẽ gửi cho quý vị thông báo cùng với hướng dẫn về cách trả khoản lệ phí này.

Vui Lòng Lưu Ý: Quý vị sẽ không nhận được Thẻ Xanh cho đến khi đã trả Lệ Phí Nhập Cư USCIS.

Làm thế nào để biết là tôi phải trả đóng phí thẻ xanh hoặc tôi được miễn lệ phí?

Nếu DOS đã cấp cho quý vị visa nhập cư và quý vị đang nộp đơn xin nhập cảnh vào Mỹ, quý vị phải đóng phí thẻ xanh USCIS trừ khi quý vị được miễn.

DOS sẽ thông báo cho quý vị nếu quý vị được miễn lệ phí này.

Các trường hợp  di dân sau đây thường được miễn Lệ Phí Nhập Cư USCIS:

 • Trẻ em nhập cảnh vào Mỹ theo chương trình Nhận Nuôi Mồ Côi hoặc theo Công Ước Hague;
 • Các di dân đặc biệt người Iraq và Afghanistan;
 • Cư dân tái nhập cảnh (SB-1s); và
 • Những người được cấp visa diện K.

Nếu tôi không trả lệ phí này thì sao?

USCIS sẽ không cấp Thẻ Xanh cho quý vị trừ khi quý vị đã trả Lệ Phí Nhập Cư USCIS.

Sau khi quý vị trả lệ phí, USCIS sẽ giải quyết lệ phí và cấp Thẻ Xanh cho quý vị. Sau khi đến Mỹ, quý vị sẽ được đóng dấu vào hộ chiếu cho phép nhập cảnh theo diện thường trú nhân hợp pháp.

Con dấu này có giá trị trong 1 năm. Sau khi con dấu hết hạn, quý vị sẽ cần phải có Thẻ Xanh để làm bằng chứng về diện thường trú nhân hợp pháp.

Để tìm hiểu thêm Để biết thêm thông tin về Lệ Phí Nhập Cư USCIS, vui lòng tới

www.uscis.gov/ImmigrantFee

www.uscis.gov/file-online

5/5 - (1 bình chọn)
 
logo visa nam du

DỊCH VỤ VISA NAM DU

Với đội ngũ nhân viên trẻ nhiệt tình năng động, chúng tôi luôn tận tình tư vấn và hỗ trợ tối đa cho quý khách, giao nhận hồ sơ tận nơi và tư vấn tận tình miễn phí.

HÃY GỌI NGAY, CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG TƯ VẤN

Ms. Hiền: 0914 054 334

Ms. Thảo: 0914 504 224

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!

Subscribe
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments

Deprecated: Function WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /home/euloxjahosting/public_html/visanamdu.com/wp-includes/functions.php on line 6078
Bài viết liên quan

HOTLINE 1: 0914.504.224 (Cellphone, Zalo, Viber)

HOTLINE 2: 0914.054.334 (Cellphone, Zalo, Viber)